Detail Cantuman Kembali

XML

Kisah Orang yang Bertaubat Di dalam Al-Qur'an


Setiap anak manusia tidak akan lepas dari dosa dan kesalahan. Predikat sebagai ‘pelaku dosa’ sudah identik dengan karakter manusia. Namun demikian, Allah Ta'ala tidak membiarkan mereka berada dalam kubang kesesatan jika melakukan dosa dan kesalahan, tetapi menyelamatkan mereka dengan limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya. Allah telah menunjukkan kepada mereka dua jalan, yakni jalan kebaikan dan kejahatan berikut akibatnya masing-masing. Di samping itu, Allah juga mengutus seorang rasul sebagai pembawa petunjuk dan risalah bagi umatnya. Sekalipun demikian, masih saja manusia tergelincir dalam lembah kemaksiatan dan melumuri dirinya dengan kejahatan dan dosa. Sebagai bentuk kasih sayang kepada hamba-Nya, Allah membuka pintu taubat dan berjanji kepada orang yang bertaubat akan mengganti kejahatan mereka dengan kebaikan di dunia, serta tempat kembali terbaik kelak di akhirat.

Dalam buku ini, penulis meneliti rangkaian ayat-ayat taubat dan kisah orang-orang bertaubat yang termaktub di dalam Al-Qur`an. Kemudian dikemas dalam bahasa yang indah dan lugas dengan merujuk kepada kitab-kitab tafsir dan hadits. Ada dua puluh kisah yang sangat menarik untuk disimak dalam buku ini.

Semoga dengan hadirnya buku ini dapat menyibak pintu harapan bagi para pelaku dosa yang tenggelam dalam penyimpangan. Bagi mereka direntangkan jalan lurus untuk kembali kepada Allah, yakni taubat. Dan bagi mereka terbentang harapan meraih rahmat dan ridha Allah Ta’ala.
158.1.79
978-979-3772-62-2
psikologi
Buku
Indonesia
Darus sunnah Pres
2007
Jakarta
vi, 388 hal.
LOADING LIST...
LOADING LIST...